Beroepsgroep


Als lid van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is Léon van Dun A.A. gebonden aan de door deze overkoepelende organisatie opgestelde Gedrags- en beroepsregels. Dat betekent uiteraard een sterke opwaardering van de beroepsuitoefening.

De AA is niet alleen uw acountant…

Een AA-Acountant is een breed geschoolde adviseur die u bijstaat op diverse terreinen die uw bedrijfsvoering raken. Hierbij kunt u denken aan belastingen, administratie, financiën en bedrijfseconomie. Door zijn brede opleiding is hij uw generalistische klankbord en sparring partner bij wie u terecht kunt voor diverse vragen. Voor zakelijke vragen, maar ook voor persoonlijke onderwerpen.

Vertrouwenspersoon

De AA-Acountant is een vertrouwenspersoon voor de ondernemer. Bovendien is de AA-Acountant door zijn kennis van uw onderneming een goede leverancier van management- informatie. Kan hij op bepaalde vragen niet direct antwoord geven, dan raadpleegt hij voor u een specialist.