Excel


BASIS
U leert te navigeren in Excel tussen de cellen en in de linten. U leert selecties en reeksen te maken. U leert cellen mooi te maken en bijvoorbeeld de financiële weergave of percentage (getalnotatie) toe te passen.
Excel is bij uitstek een rekenprogramma, dus leert u op verschillende manieren berekeningen te maken.
U leert tabbladen te koppelen door berekeningen over verschillende tabbladen heen te laten lopen. U leert grafieken te maken en deze aan te passen.
U leert om een bestand goed af te drukken. U leert kolommen en rijen te blokkeren, zodat grote bestanden nog steeds leesbaar blijven.

GEVORDERDEN
Allereerst krijgt u een opfrisser van de basishandelingen. U leert sjablonen te maken, deze op te slaan en ze te gebruiken.
U leert gegevens te importeren. U leert te werken met geavanceerde formules. U leert draaitabellen te maken en deze aan te passen.
U leert voorwaardelijke opmaak toe te passen en met hyperlinks te werken. U leert wijzigingen in een document bij te houden en te beheren.