Word


BASIS
U leert teksten te bewerken, selecteren, verplaatsen, kopiëren en verwijderen. U leert tekstopmaak toe te passen of afzonderlijke tekst. U leert wat alinea-opmaak aan te passen.
U leert tabellen te maken, mooi te maken en te wijzigen. U leert met afbeeldingen te werken.
Vervolgens leert u de pagina-instellingen aan te passen en het bestand te printen.

GEVORDERDEN
Allereerst krijgt u een opfrisser van de basishandelingen. U leert sjablonen te maken, deze op te slaan en ze te gebruiken.
U leert tabellen te converteren, berekeningen in de tabel uit te voeren en Excelbestanden in Word te openen en te koppelen.
U leert met documentsecties en kolommen te werken. U leert een mailmerge samen te stellen.
U leert een inhoudsopgave te maken en u leert wijzigingen in een document bij te houden en te beheren.